SA Journal of Animal Science

Issue: 1
1 975, Volume 5, Issue 1
Title Page Author(s)
Amino acid composition of some South African feedstuffs 1 - 6 J.deV. du Toit and P.A. Boyazoglu
A note on the validity of using combinations of predictive equations for estimating body composition from tritiated water space 7 - 9 H.H. Meissner and E.U. Bieler
The utilization of milk diets with different fat concentrations by the preruminant calf 2. change in body composition by means o 11 - 15 L.H.P. Liebenberg and F.J. van der Merwe
Benutting van rantsoene met batteryhoendermis as proteïenbron 17 - 21 H.J. van der Merwe, P.S. Pretorius en J.E.J. du Toit
Intensifisering van lam- en skaapvleisproduksie in Suid-Afrika 23 - 29 L.P. Vosloo
A note on prediction of semen quality and fertility 31 - 32 A.F. Rossouw
Time-dose relationships of PMSG and map-intravaginal sponges and its effect on embryonic mortality in Karakul ewes 33 - 36 P.J. le Roux
Die reproduksiepatroon van vyf skaaprasse onder ekstensiewe toestande 37 - 43 D.A. Boshoff, D.J. Gouws en J.A. Nel
Relationship between body mass and conception in beef cows 45 - H.J. Meaker
Waarnemings oor die voorkoms van bronstigheid by Afrikaner en Jerseykoeie onder ekstensiewe toestande in Noord-Kaapland 47 - 51 W.A. Coetzer, A.H. Mentz, J.A. Vermeulen en J.E. Coetzee
Kruisteling met Afrikanermoer as basis: 1. Dragtigheidsduurte, geboortemassa en die voorkoms van distokie by die nageslag van ve 53 - 60 A.H. Mentz, W.A. Coetzer en D.L. Els
Postmortem glycolytic metabolism in the skeletal muscles of anaesthetised and stunned boer goats, capra hircus 61 - 65 J.J.A. Heffron and J.H. Dreyer
Meat production potential of mountain reedbuck 67 - 76 L.R. Irby
Subjektiewe en objektiewe bepaling van die effek van twee metodes van diepvetbraai op die smaaklikheidseienskappe van beesvleis 77 - 83 H.M. de Beer

  
Issue: 2
1 975, Volume 5, Issue 2
Title Page Author(s)
Proteïenbronne in die rantsoene van groeiende varke 2. 'n Vergelyking tussen vismeel en karkasmeel 85 - 88 G.A. Smith, E.H. Kemm en M.N. Ras
Proteïenbronne in die rantsoene van groeiende varke 2. 'n Vergelyking tussen vismeel en karkasmeel 85 - 88 G.A. Smith, E.H. Kemm en M.N. Ras
Prestasie van Zeranol geïnplanteerde lammers 89 - 90 J. Grobbelaar, W.A. Botha, J.H. du Toit en S.F. Lesch
Geslagsaktiwiteit van Romanov-Karakoelkruisings onder ekstensiewe toestande 91 - 94 D.A. Boshoff, F.J.L. Burger en J.A. Cronje
Die effek van vroegspeen op groei en puberteit van Karakoellammers 95 - 99 P.I. le Roux. V. van der Westhuizen en C.B. Marais
Die effek van vroegspeen op post-partum geslagsaktiwiteit van karakoelooie 101 - 102 P.J. le Roux, V. van der Westhuizen en C.B. Marais
Reconception in grade and pedigree Africander cows of different sizes - postpartum factors influencing reconception 103 - 110 J.D.G. Steenkamp, C.van der Horst and M.J.A. Andrew
Resultate verkry met KI by Afrikaner-en Jerseykoeie onder ekstensiewe toestande in Noord.Kaapland 111 - 114 W.A. Coetzer, A.H. Mentz, J.A. Vermeulen en J.E. Coetzee
The absorption and distribution of 1-14c-glycerol and-D-53H-glucose from the reproductive tracts of female mice 115 - 118 W.J. Neville
A note on the meat-consumption pattern of a group of black university students 119 - 120 D.L. Brown
Development of a radioimmunoassay to measure luteinizing hormone in bovine blood 121 - 126 J.A. Ellison and D.H. Hale
’n Ligte tuig vir metabolismeproewe met melkkoeie 127 - 129 L.H.P. Liebenberg en C. Papenfus
Nuwe ontwikkeling op die terrein van energiemetabolisme by herkouers met klem op voerevaluasiesisteme 213 - 220 H.S. Hofmeyr

1 975, Volume 5, Issue 2 SASAP Annual Congress 1975, Invited paper
Title Page Author(s)
Principles and practice in level of feeding for the dairy cow 143 - 148 W.H. Broster
Some aspects of current efforts to improve dairy cattle genetically with special reference to South Africa 149 - 154 J.H. Hofmeyr and J.S.A. Landrey
Post-partum anestrum in lakterende koeie 155 - 159 C.H. van Niekerk
Mastitis en kuddebetuur 161 - 165 A. Smith en H.G.J. Coetzee
Ondersoek na besmetlike aandoenings met stremmende invloed op kalfproduksie 167 - 169 A. Schutte
Die beplanning van moderne fasiliteite as hulpmiddels vir bestuur 171 - 172 J. Veenstra
Die toekoms van die wolskaapbedryf 173 - 175 G.J. Joubert
Die ekonomie van wolskaapboerdey 181 - 187 J.K. Siertsema
Present and future situation of sheep production in the European Economic Community 189 - 199 P. Charlet
The status, problems and future of the woolled sheep industry in South Africa 201 - 207 W.J. Hugo
Vleisproduksie uit die wolkudde 209 - 211 C.W.P. Cloete. L.P. Vosloo & W.A. Smith