SA Journal of Animal Science

Issue: 1
1 975, Volume 5, Issue 1
Title Page Author(s)
Amino acid composition of some South African feedstuffs 1 - 6 J.deV. du Toit and P.A. Boyazoglu
A note on the validity of using combinations of predictive equations for estimating body composition from tritiated water space 7 - 9 H.H. Meissner and E.U. Bieler
The utilization of milk diets with different fat concentrations by the preruminant calf 2. change in body composition by means o 11 - 15 L.H.P. Liebenberg and F.J. van der Merwe
Benutting van rantsoene met batteryhoendermis as proteïenbron 17 - 21 H.J. van der Merwe, P.S. Pretorius en J.E.J. du Toit
Intensifisering van lam- en skaapvleisproduksie in Suid-Afrika 23 - 29 L.P. Vosloo
A note on prediction of semen quality and fertility 31 - 32 A.F. Rossouw
Time-dose relationships of PMSG and map-intravaginal sponges and its effect on embryonic mortality in Karakul ewes 33 - 36 P.J. le Roux
Die reproduksiepatroon van vyf skaaprasse onder ekstensiewe toestande 37 - 43 D.A. Boshoff, D.J. Gouws en J.A. Nel
Relationship between body mass and conception in beef cows 45 - H.J. Meaker
Waarnemings oor die voorkoms van bronstigheid by Afrikaner en Jerseykoeie onder ekstensiewe toestande in Noord-Kaapland 47 - 51 W.A. Coetzer, A.H. Mentz, J.A. Vermeulen en J.E. Coetzee
Kruisteling met Afrikanermoer as basis: 1. Dragtigheidsduurte, geboortemassa en die voorkoms van distokie by die nageslag van ve 53 - 60 A.H. Mentz, W.A. Coetzer en D.L. Els
Postmortem glycolytic metabolism in the skeletal muscles of anaesthetised and stunned boer goats, capra hircus 61 - 65 J.J.A. Heffron and J.H. Dreyer
Meat production potential of mountain reedbuck 67 - 76 L.R. Irby
Subjektiewe en objektiewe bepaling van die effek van twee metodes van diepvetbraai op die smaaklikheidseienskappe van beesvleis 77 - 83 H.M. de Beer

  
Issue: 2
1 975, Volume 5, Issue 2
Title Page Author(s)
Proteïenbronne in die rantsoene van groeiende varke 2. 'n Vergelyking tussen vismeel en karkasmeel 85 - 88 G.A. Smith, E.H. Kemm en M.N. Ras
Proteïenbronne in die rantsoene van groeiende varke 2. 'n Vergelyking tussen vismeel en karkasmeel 85 - 88 G.A. Smith, E.H. Kemm en M.N. Ras
Prestasie van Zeranol geïnplanteerde lammers 89 - 90 J. Grobbelaar, W.A. Botha, J.H. du Toit en S.F. Lesch
Geslagsaktiwiteit van Romanov-Karakoelkruisings onder ekstensiewe toestande 91 - 94 D.A. Boshoff, F.J.L. Burger en J.A. Cronje
Die effek van vroegspeen op groei en puberteit van Karakoellammers 95 - 99 P.I. le Roux. V. van der Westhuizen en C.B. Marais
Die effek van vroegspeen op post-partum geslagsaktiwiteit van karakoelooie 101 - 102 P.J. le Roux, V. van der Westhuizen en C.B. Marais
Reconception in grade and pedigree Africander cows of different sizes - postpartum factors influencing reconception 103 - 110 J.D.G. Steenkamp, C.van der Horst and M.J.A. Andrew
Resultate verkry met KI by Afrikaner-en Jerseykoeie onder ekstensiewe toestande in Noord.Kaapland 111 - 114 W.A. Coetzer, A.H. Mentz, J.A. Vermeulen en J.E. Coetzee
The absorption and distribution of 1-14c-glycerol and-D-53H-glucose from the reproductive tracts of female mice 115 - 118 W.J. Neville
A note on the meat-consumption pattern of a group of black university students 119 - 120 D.L. Brown
Development of a radioimmunoassay to measure luteinizing hormone in bovine blood 121 - 126 J.A. Ellison and D.H. Hale
’n Ligte tuig vir metabolismeproewe met melkkoeie 127 - 129 L.H.P. Liebenberg en C. Papenfus
Nuwe ontwikkeling op die terrein van energiemetabolisme by herkouers met klem op voerevaluasiesisteme 213 - 220 H.S. Hofmeyr

1 975, Volume 5, Issue 2 SASAP Annual Congress 1975, Invited paper
Title Page Author(s)
Principles and practice in level of feeding for the dairy cow 143 - 148 W.H. Broster
Some aspects of current efforts to improve dairy cattle genetically with special reference to South Africa 149 - 154 J.H. Hofmeyr and J.S.A. Landrey
Post-partum anestrum in lakterende koeie 155 - 159 C.H. van Niekerk
Mastitis en kuddebetuur 161 - 165 A. Smith en H.G.J. Coetzee
Ondersoek na besmetlike aandoenings met stremmende invloed op kalfproduksie 167 - 169 A. Schutte
Die beplanning van moderne fasiliteite as hulpmiddels vir bestuur 171 - 172 J. Veenstra
Die toekoms van die wolskaapbedryf 173 - 175 G.J. Joubert
Die ekonomie van wolskaapboerdey 181 - 187 J.K. Siertsema
Present and future situation of sheep production in the European Economic Community 189 - 199 P. Charlet
The status, problems and future of the woolled sheep industry in South Africa 201 - 207 W.J. Hugo
Vleisproduksie uit die wolkudde 209 - 211 C.W.P. Cloete. L.P. Vosloo & W.A. Smith

  

More than once a day to take these pills not. Here you can buy Viagra online in different packages viagra Men over 60 to 65 and suffering from diabetes need to choose pills 25 mg.