SA Journal of Animal Science

Issue: 1
1 986, Volume 16, Issue 1
Title Page Author(s)
Phosphorus and the grazing ruminant. 1. The effect of supplementary P on sheep at Armoedsvlakte 1 - 6 M.V.P. Read , E.A.N. Engels & W.A. Smith
Phosphorus and the grazing ruminant. 2. The effects of supplementary P on cattle at Glen and Armoedsvlakte 7 - 12 M.V.P. Read, E.A.N. Engels & W.A. Smith
Phosphorus and the grazing ruminant. 3. Rib bone samples as an indicator of the P status of cattle 13 - 17 M.V.P. Read, E.A.N. Engels & W.A. Smith
Phosphorus and the grazing ruminant. 4. Blood and faecal grab samples as indicators of the P status of cattle 18 - 22 M.V.P. Read, E.A.N. Engels & W.A. Smith
Protein deposition in pigs as influenced by sex, type and livemass. 1. The pattern and composition of protein deposition 23 - 27 F.K. Siebrits, E.H. Kemm, M.N. Ras & P.M. Barnes
Protein deposition in pigs as influenced by sex, type and livemass. 2. Estimation of the requirements of digestible ideal prote 28 - 30 F.K. Siebrits, E.H. Kemm, M.N. Ras & P.M. Barnes
Die verwantskap tussen liggamsmate en die groeitoetsresultate van Simmentalerbulle 31 - 35 F.J.C. Swanepoel & H. Heyns
Factors affecting reproduction in Merino ewes of the Tygerhoek flock 36 - 42 S.W.P. Cloete & H.J. Heydenrych
Performance of Pekin ducks subjected to qualitative feed restriction at various ages during the rearing period 43 - 46 M.D. Olver
’n Metode om metaboliseerbare energie en aminosuurbeskikbaarheid vinnig, sonder vas en gedwonge voeding, by enkelmaagdiere te me 47 - 53 J.J. du Preez, J.S. Duckitt & M.J. Paulse
The influence of roughage on the digestibility of whole maize grain diets (Short communication) 54 - 56 J.P. Campher & H.S. Hofmeyr
Effect of active immunization against androstenedione on reproductive performance of Angora ewes (Short communication) 56 - 57 D. Wentzel & K.S. Viljoen
Verhoudings tussen dele van die Merinovag en die invloed daarvan op inkomste (Kort mededeling) 57 - 59 S.J. Schoeman, C.A. van der Merwe & D.G. Poggenpoel
Die effek van insluitingspeil van Eragrostis curvula-hooi en sonneblomdoppe op melkproduksie en melksamestelling by eerstekalf- 59 - 61 B. Ferreira, H.P. de Bruin & M.H. Neitz
Syagtigheid en elastisiteit as teeldoelstellings by karakoellamers (Kort mededeling) 62 - 63 J.R. Albertyn & S.J. Schoeman

  
Issue: 2
1 986, Volume 16, Issue 2
Title Page Author(s)
Summer yield of fish in polyculture in Transkei, South Africa, using pig manure with and without formulated feed 65 - 71 J.F. Prinsloo & H.J. Schoonbee
Die bepaling van ’n tempokonstante vir die uitvloei van Cr-gemerkte proteïenpartikels uit die rumen van lakterende melkkoeie 72 - 76 L.J. Erasmus, J.T. Grové & H.H. Meissner
Effect of dietary molybdenum and sulphur on the copper status of hypercuprotic sheep after withdrawal of dietary copper 77 - 82 J.B.J. van Ryssen, S. van Malsen & P.R. Barrowman
Fermentation characteristics and chemical composition of silage made from different ratios of cattle manure and maize residues 83 - 86 L.D. Snyman, R. du Preez & I. Calitz
The use of urea by lactating dairy cows when fed maize silage 87 - 89 T.J. Dugmore, R.M. Bredon & K.P. Walsh
Histological differences in the skin and fibre characteristics of ten white-woolled sheep breeds 90 - 94 O. Steinhagen, J.H. Dreyer & J.H. Hofmeyr
Effect of level of supplementary feeding on mohair production and reproductive performance of Angora ewes grazing Atriplex nummu 95 - 96 V. Hobson, P.D. Grobbelaar, D. Wentzel & A. Koen
A note on the phenotypic relationship between 18-month mating mass and average lifetime reproductive performance of Merino ewes 97 - 99 S.W.P. Cloete & H.J. Heydenrych
Phenotypic correlations between wool traits of a Döhne Merino flock (Short communication) 99 - 100 O. Steinhagen & P.J. de Wet
The influence of age and generation number of the Döhne Merino on different wool production traits (Short communication) 101 - 102 O. Steinhagen & P.J. de Wet
The influence of reproduction and lambing season of the Döhne Merino on different wool production traits (Short communication) 102 - 103 O. Steinhagen & P.J. de Wet

  
Issue: 4
1 986, Volume 16, Issue 4
Title Page Author(s)
The effect of compensatory growth on feed intake, growth rate and efficiency of feed utilization in sheep 155 - 161 J.C. Greeff, H.H. Meissner, C.Z. Roux & R.J. Janse van Rensburg
The effect of compensatory growth on body composition in sheep 162 - 168 J.C. Greeff, H.H. Meissner, C.Z. Roux & R.J. Janse van Rensburg
Influence of different combinations of urea and low ruminal degradable protein sources on performance of high-producing dairy co 169 - 176 L.J. Erasmus, H.P. de Bruin, J.T. Grové, M.H. Neitz & H.H. Meissner
Evaluering van Suid-Afrikaanse proteïenbronne: Gebruik van kleurbinding as maatstaf van proteïenkwaliteit in vismele 177 - 182 G.A. Smith, J.P. Hayes & N. Smith
Die samestelling en aanwending van Suid-Afrikaanse voergraad-koring vir groeiende varke 183 - 186 E.H. Kemm, F.K. Siebrits & M.N. Ras
The effect of a dietary leucine excess on the immunoresponsiveness and growth of chickens 187 - 191 K.J. Tinker & R.M. Gous
Benutting van appelreste in diëte vir lammers en melkkoeie 192 - 196 H.J. van der Merwe, E.L.J. Kleinhans & W.A. Kottler
Effect of fibre and nitrogen content on the digestibility of Kikuyu (Pennisetum clandestinum) 197 - 201 T.J. Dugmore, J.B.J. van Ryssen & W.J. Stielau
Die effek van stygende konsentrasies vismeel op die ware lisienbeskikbaarheid by Wit Leghornhane met en sonder sekums 202 - 208 J.S. Duckitt, J.P. Hayes, J.J. du Preez & M.J. Paulse
The reproductive responses of two breeds of beef cows and the performance of their progeny in two contrasting environments 209 - 214 A. van Niekerk, A.W. Lishman & S.F. Lesch
Slageienskappe van Afrino x Merino-kruisings (Kort mededeling) 215 - 217 J.J. Olivier, K.S. Viljoen & J.A.N. Cloete
Relationships between growth parameters and scrotal circumference in Simmentaler bulls (Short communication) 218 - 219 F.J.C. Swanepoel & H. Heyns
Lambing results obtained with imported Ile de France ram semen (Short communication) 219 - 220 J.A.N. Grobbelaar & J.J. Joubert
Standardizing initial cooling of sheep semen before freezing (Short communication) 220 - 221 C. Kemp
Predictability of steer performance in the feedlot (Short communication) 222 - 223 H.H. Meissner, P.S. du Plessis & J.T. Strydom
Die invloed van voedingspeil op die reaksie van kortgeskeerde Angora en Boerbokke tydens blootstelling aan koue (Kort mededelin 224 - 226 T.J. Fourie, J.F.K. Marais & T. Erasmus
The effect of concentrate in meal- or pellet form on milk, protein and butterfat production of Friesian cows receiving Kikuyu gr 226 - 228 W.A. Smith & H.J. Heydenrych