SA Journal of Animal Science

Issue: 1
1 986, Volume 16, Issue 1
Title Page Author(s)
Phosphorus and the grazing ruminant. 1. The effect of supplementary P on sheep at Armoedsvlakte 1 - 6 M.V.P. Read , E.A.N. Engels & W.A. Smith
Phosphorus and the grazing ruminant. 2. The effects of supplementary P on cattle at Glen and Armoedsvlakte 7 - 12 M.V.P. Read, E.A.N. Engels & W.A. Smith
Phosphorus and the grazing ruminant. 3. Rib bone samples as an indicator of the P status of cattle 13 - 17 M.V.P. Read, E.A.N. Engels & W.A. Smith
Phosphorus and the grazing ruminant. 4. Blood and faecal grab samples as indicators of the P status of cattle 18 - 22 M.V.P. Read, E.A.N. Engels & W.A. Smith
Protein deposition in pigs as influenced by sex, type and livemass. 1. The pattern and composition of protein deposition 23 - 27 F.K. Siebrits, E.H. Kemm, M.N. Ras & P.M. Barnes
Protein deposition in pigs as influenced by sex, type and livemass. 2. Estimation of the requirements of digestible ideal prote 28 - 30 F.K. Siebrits, E.H. Kemm, M.N. Ras & P.M. Barnes
Die verwantskap tussen liggamsmate en die groeitoetsresultate van Simmentalerbulle 31 - 35 F.J.C. Swanepoel & H. Heyns
Factors affecting reproduction in Merino ewes of the Tygerhoek flock 36 - 42 S.W.P. Cloete & H.J. Heydenrych
Performance of Pekin ducks subjected to qualitative feed restriction at various ages during the rearing period 43 - 46 M.D. Olver
’n Metode om metaboliseerbare energie en aminosuurbeskikbaarheid vinnig, sonder vas en gedwonge voeding, by enkelmaagdiere te me 47 - 53 J.J. du Preez, J.S. Duckitt & M.J. Paulse
The influence of roughage on the digestibility of whole maize grain diets (Short communication) 54 - 56 J.P. Campher & H.S. Hofmeyr
Effect of active immunization against androstenedione on reproductive performance of Angora ewes (Short communication) 56 - 57 D. Wentzel & K.S. Viljoen
Verhoudings tussen dele van die Merinovag en die invloed daarvan op inkomste (Kort mededeling) 57 - 59 S.J. Schoeman, C.A. van der Merwe & D.G. Poggenpoel
Die effek van insluitingspeil van Eragrostis curvula-hooi en sonneblomdoppe op melkproduksie en melksamestelling by eerstekalf- 59 - 61 B. Ferreira, H.P. de Bruin & M.H. Neitz
Syagtigheid en elastisiteit as teeldoelstellings by karakoellamers (Kort mededeling) 62 - 63 J.R. Albertyn & S.J. Schoeman

  
Issue: 2
1 986, Volume 16, Issue 2
Title Page Author(s)
Summer yield of fish in polyculture in Transkei, South Africa, using pig manure with and without formulated feed 65 - 71 J.F. Prinsloo & H.J. Schoonbee
Die bepaling van ’n tempokonstante vir die uitvloei van Cr-gemerkte proteïenpartikels uit die rumen van lakterende melkkoeie 72 - 76 L.J. Erasmus, J.T. Grové & H.H. Meissner
Effect of dietary molybdenum and sulphur on the copper status of hypercuprotic sheep after withdrawal of dietary copper 77 - 82 J.B.J. van Ryssen, S. van Malsen & P.R. Barrowman
Fermentation characteristics and chemical composition of silage made from different ratios of cattle manure and maize residues 83 - 86 L.D. Snyman, R. du Preez & I. Calitz
The use of urea by lactating dairy cows when fed maize silage 87 - 89 T.J. Dugmore, R.M. Bredon & K.P. Walsh
Histological differences in the skin and fibre characteristics of ten white-woolled sheep breeds 90 - 94 O. Steinhagen, J.H. Dreyer & J.H. Hofmeyr
Effect of level of supplementary feeding on mohair production and reproductive performance of Angora ewes grazing Atriplex nummu 95 - 96 V. Hobson, P.D. Grobbelaar, D. Wentzel & A. Koen
A note on the phenotypic relationship between 18-month mating mass and average lifetime reproductive performance of Merino ewes 97 - 99 S.W.P. Cloete & H.J. Heydenrych
Phenotypic correlations between wool traits of a Döhne Merino flock (Short communication) 99 - 100 O. Steinhagen & P.J. de Wet
The influence of age and generation number of the Döhne Merino on different wool production traits (Short communication) 101 - 102 O. Steinhagen & P.J. de Wet
The influence of reproduction and lambing season of the Döhne Merino on different wool production traits (Short communication) 102 - 103 O. Steinhagen & P.J. de Wet

  
Issue: 4
1 986, Volume 16, Issue 4
Title Page Author(s)
The effect of compensatory growth on feed intake, growth rate and efficiency of feed utilization in sheep 155 - 161 J.C. Greeff, H.H. Meissner, C.Z. Roux & R.J. Janse van Rensburg
The effect of compensatory growth on body composition in sheep 162 - 168 J.C. Greeff, H.H. Meissner, C.Z. Roux & R.J. Janse van Rensburg
Influence of different combinations of urea and low ruminal degradable protein sources on performance of high-producing dairy co 169 - 176 L.J. Erasmus, H.P. de Bruin, J.T. Grové, M.H. Neitz & H.H. Meissner
Evaluering van Suid-Afrikaanse proteïenbronne: Gebruik van kleurbinding as maatstaf van proteïenkwaliteit in vismele 177 - 182 G.A. Smith, J.P. Hayes & N. Smith
Die samestelling en aanwending van Suid-Afrikaanse voergraad-koring vir groeiende varke 183 - 186 E.H. Kemm, F.K. Siebrits & M.N. Ras
The effect of a dietary leucine excess on the immunoresponsiveness and growth of chickens 187 - 191 K.J. Tinker & R.M. Gous
Benutting van appelreste in diëte vir lammers en melkkoeie 192 - 196 H.J. van der Merwe, E.L.J. Kleinhans & W.A. Kottler
Effect of fibre and nitrogen content on the digestibility of Kikuyu (Pennisetum clandestinum) 197 - 201 T.J. Dugmore, J.B.J. van Ryssen & W.J. Stielau
Die effek van stygende konsentrasies vismeel op die ware lisienbeskikbaarheid by Wit Leghornhane met en sonder sekums 202 - 208 J.S. Duckitt, J.P. Hayes, J.J. du Preez & M.J. Paulse
The reproductive responses of two breeds of beef cows and the performance of their progeny in two contrasting environments 209 - 214 A. van Niekerk, A.W. Lishman & S.F. Lesch
Slageienskappe van Afrino x Merino-kruisings (Kort mededeling) 215 - 217 J.J. Olivier, K.S. Viljoen & J.A.N. Cloete
Relationships between growth parameters and scrotal circumference in Simmentaler bulls (Short communication) 218 - 219 F.J.C. Swanepoel & H. Heyns
Lambing results obtained with imported Ile de France ram semen (Short communication) 219 - 220 J.A.N. Grobbelaar & J.J. Joubert
Standardizing initial cooling of sheep semen before freezing (Short communication) 220 - 221 C. Kemp
Predictability of steer performance in the feedlot (Short communication) 222 - 223 H.H. Meissner, P.S. du Plessis & J.T. Strydom
Die invloed van voedingspeil op die reaksie van kortgeskeerde Angora en Boerbokke tydens blootstelling aan koue (Kort mededelin 224 - 226 T.J. Fourie, J.F.K. Marais & T. Erasmus
The effect of concentrate in meal- or pellet form on milk, protein and butterfat production of Friesian cows receiving Kikuyu gr 226 - 228 W.A. Smith & H.J. Heydenrych

  

More than once a day to take these pills not. Here you can buy Viagra online in different packages viagra Men over 60 to 65 and suffering from diabetes need to choose pills 25 mg.