SA Journal of Animal Science

Issue: 4
1 988, Volume 18, Issue 4
Title Page Author(s)
Invloed van mikrogolfbehandeling en stillugoondprosessering op die voedingswaarde van volvetsojabone soos bepaal deur ’n urease- 128 - 136 L.G. Ekermans, H.H. Meissner, C. Maree en L. du Plessis
Fraksionering van sonneblomoliekoekmeel en die gebruik van die lae veselfraksie saam met volvetsojaboonmeel as plaasvervanger vi 137 - 142 L.G. Ekermans, H.H. Meissner, C. Maree en L. du Plessis
Invloed van dieetenergiekonsentrasie op die prestasie van braaikuikens 143 - 149 L.G. Ekermans, H.H. Meissner, C. Maree en L. du Plessis
Diagnosis of pregnancy in dairy cows based on the pregosterone content of milk. Part 1. Discriminating between pregnant and non 150 - 152 W.A. Butterfield, M.C. Lyne & A.W. Lishman
Diagnosis of pregnancy in dairy cows based on the progesterone content of milk. Part 2. Effect of day of sampling and number of 153 - 155 W.A. Butterfield & A.W. Lishman
Mathematical programming model for the optimization of nutritional strategy for a dairy cow 156 - 160 F.J. Kleyn and R.M. Gous.
Influence of age and formalin treatment on the chemical composition and in vitro dry matter digestibility of manure collected fr 161 - 163 L.D. Snyman
Synchronization of oestrus in sheep of low-normal mass under range conditions: The use of different progestagens and PMSG 164 - 167 J.P.C. Greyling, J.C. Greeff, W.C.J. Brink & G.A. Wyma
Invloed van geboortemassa op die voorkoms van distokie in die Noord-Transvaalse Bosveld (Kort mededeling) 168 - 171 A. Smith, D.A. Pauw & P.I. Wilke
Preliminary note on mature pelvic dimensions and rearing efficiency in Merino ewes (Short communication) 171 - 174 S.W.P. Cloete & K.G. Haughey