SA Journal of Animal Science

Issue: 2
1 989, Volume 19, Issue 2
Title Page Author(s)
Recent research into the production potential of indigenous cattle with special reference to the Sanga (Review) 55 - 61 S.J. Schoeman
Invloed van fisiese vorm van mielies en kuilvoerinsluting op benutting van afrondingsdiëte deur vleisbeeste 62 - 66 H.J. van der Merwe, G. Jordaan, W.A. Kottler & J.N. Swart
Nutritional value of cabbage and kikuyu grass as food for grass carp, Ctenopharyngodon idella Val. 67 - 70 P. Rajadevan & M. Schramm
Comparison of in vivo and in sacco methods to estimate mean retention time of fermentable organic matter in the rumen 71 - 75 J.P. Pienaar, C.Z. Roux & P.B. Cronjé
Assessing the acceptability of processed goat meat 76 - 80 H.R. Breukink and N.H. Casey
Sugar as an energy source for growing ducklings 81 - 83 M.D. Olver
Laboratoriumondersoek na optimum behandelingskondisies vir enkelvoudige en kombinasiebehandeling van koringstrooi met ureum en b 84 - 87 A.A. Brand, S.W.P. Cloete & J. Coetzee
Progesteroonvlakke gedurende geslagsontwikkeling in lente-gebore Karakoelooilammers (Kort mededeling) 87 - 89 A.S. Faure, G.J. Minnaar & J.C. Morgenthal
Invloed van intravaginale progestagene op estrusaktiwiteit by Vleismerino-ooie (Kort mededeling 89 - 92 C.J.A. Schoonbee, C.H. van Niekerk & W.A. Coetzer
Evaluering van die Finse Landras X Merino en Merino as ooilyne in kruisings met vyf ramlyne. Oorlewing en groei (Kort mededelin 93 - 97 J.C. Greeff, G.A. Wyma, J.F.P.J. van Deventer, J.P.C. Greyling & W. Brink
Effects of active immunization against androstenedione on the reproductive performance of Merino ewes (Short communication) 96 - 97 J.P.C. Greyling

  
Issue: 3
1 989, Volume 19, Issue 3
Title Page Author(s)
Use of the gamma function in equations which describe ruminal fermentation and –outflow rates for the prediction of voluntary in 99 - 106 J.P. Pienaar & C.Z. Roux
Effect of high levels of dietary molybdenum and sulphate on SA Mutton Merino sheep. 1. Mineral status and haematological paramet 107 - 113 F.E. van Niekerk & C.H. van Niekerk
Effect of high levels dietary molybdenum and sulphate on SA Mutton Merino sheep. II Certain aspects of the oestrous cycle and pr 114 - 120 F.E. van Niekerk & C.H. van Niekerk
Eenvoudige metode vir die beraming van bosluisbestandheid by beeste 121 - 124 M.M. Scholtz, P.E. Lombard, D.S. de Bruin, C.B. Enslin & A.M. Spickett
Effect of thermal ammoniation and heat treatment of high-tannin grain sorghum on the TME value for roosters and relative nutriti 125 - 129 T.S. Brand, J.S. Erasmus, F.K. Siebrits and J.P. Hayes
Biological activity of maleic methionine and methyl maleic methionine in chickens (Short communication) 130 - 131 G.V. Kriel, J.P. Hayes & W.A. Smith
Effect of haemoglobin type on the concentration of plasma copper in Merino, Dohne Merino and SA Mutton Merino ewes 131 - 133 F.E. van Niekerk & C.H. van Niekerk
Note on different digestible energy concentrations and ratios of lysine to digestible energy in diets of piglets weaned at three 133 - J.H. Viljoen & M.N. Ras
Preliminary note on the utilization of alkaline hydrogen peroxide treated wheat straw by sheep (Short communication) 136 - 139 A.A. Brand, F. Franck & S.W.P. Cloete